Hiển thị kết quả duy nhất

Hàng hải là ngành mũi nhọn cần giao thương nhiều với quốc tế. Tiếng anh hàng hải không chỉ quan trọng với thuyền viên mà còn dùng nhiều trong các lĩnh vực cảng biển, xuất nhập khẩu.

Tiếng anh hàng hải thuyền viên

Nếu bạn học ngành đi biển thì khả năng cao bạn sẽ phải ra nước ngoài hoặc làm việc chung với các thuyền viên và đại lý hàng hải quốc tế. Nếu không thể giao tiếp tiếng anh trên tàu, bạn sẽ không hoàn thành được công việc.

Tiếng anh hàng hải được đào tạo trong trường đại học chưa hoàn toàn đủ cho công việc thực tế. Đến với HP English Homestay, các bạn sỹ quan thuyền viên sẽ được đào tạo kỹ năng tiếng anh phỏng vấn, tiếng anh chuyên sâu, khẩu lệnh trên tầu. 

Ngoài ra, học tiếng anh trong môi trường English Homestay, bạn sẽ có khả năng giao tiếp tự tin và tự nhiên hơn trong sinh hoạt hàng ngày và khi lên các cảng quốc tế.

Tiếng anh cảng biển, xuất nhập khẩu

Ngành hàng hải và xuất nhập khẩu, cảng biển có mối liên hệ mật thiết. Học tiếng anh chuyên ngành cảng biển giúp cho các bạn hiểu nhiều hơn các thuật ngữ, từ ngữ chuyên ngành để không bị bất ngờ trong công việc.

Tiếng anh hàng hải quan trọng cả trên bờ lẫn trên biển. Các bạn thuyền viên, cảng vụ nên quan tâm ngoại ngữ để thành công và thăng tiến hơn trong công việc.

Chat qua Zalo
Facebook chat
Hotline: 0961.7676.20