Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 804 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Phone: 0225.730.1222

Email: haiphongenglishhomestay@gmail.com

Messenger: HP English Homestay

HOT LINE