Trong thời đại hiện nay, việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp không còn xa lạ với chúng ta. Tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới mà còn là công cụ quan trọng giúp chúng ta kết nối với những người khác quốc gia. Đặc biệt, trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, khả năng sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt và tự tin sẽ giúp chúng ta tạo được ấn tượng tốt và thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức hội thoại tiếng Anh giao tiếp thông qua các chủ đề phổ biến.

Table of Contents

Câu chào và giới thiệu bản thân trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

 

Chào hỏi (Greetings)

Trước khi bắt đầu một cuộc trò chuyện, việc chào hỏi là rất quan trọng để tạo ra sự gần gũi và lịch sự. Dưới đây là một số câu chào hỏi thông dụng trong tiếng Anh:

Tiếng Anh Tiếng Việt
Hello! Xin chào!
Hi! Chào!
Good morning! Chào buổi sáng!
Good afternoon! Chào buổi chiều!
Good evening! Chào buổi tối!

Giới thiệu bản thân (Introducing yourself)

Khi muốn giới thiệu bản thân trong một cuộc trò chuyện, bạn có thể sử dụng các câu sau:

 1. Formal introduction:
  • “Hello, my name is [Your Name]. It’s nice to meet you.”
  • “Good morning/afternoon/evening, I’m [Your Name].”
 2. Casual introduction:
  • “Hi, I’m [Your Name]. What’s your name?”
  • “Hey there, I’m [Your Name].”
 1. Providing additional information:
  • “I’m from [Your Country/City].”
  • “I work/study at [Your Job/School].”
  • “In my free time, I enjoy [Your Hobby/Interest].”

Việc biết cách chào hỏi và giới thiệu bản thân một cách tự tin sẽ giúp bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện một cách suôn sẻ và dễ dàng hơn.

Cách hỏi đường và chỉ đường trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

Cách hỏi đường và chỉ đường trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp
Cách hỏi đường và chỉ đường trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

Hỏi đường (Asking for directions)

Khi đi du lịch hoặc di chuyển trong một thành phố mới, việc biết cách hỏi đường là rất quan trọng. Dưới đây là một số cụm từ bạn có thể sử dụng:

 • “Excuse me, could you tell me how to get to [Place]?”
 • “I’m looking for [Place], do you know where it is?”
 • “Which way is [Place]?”

 

Chỉ đường (Giving directions)

Ngoài việc biết cách hỏi đường, việc biết cách chỉ đường cũng rất quan trọng. Dưới đây là một số cụm từ bạn có thể sử dụng để chỉ đường cho người khác:

 1. Using landmarks:
  • “Go straight ahead until you see the [Landmark].”
  • “Turn left/right at the [Landmark].”
 2. Using cardinal directions:
  • “Head north/south/east/west on this street.”
  • “The [Place] is to the north/south/east/west of here.”
 1. Distance and location:
  • “It’s about [Number] minutes’ walk from here.”
  • “You’ll find it on the corner of [Street Name].”

Việc hiểu và sử dụng các cụm từ liên quan đến hỏi đường và chỉ đường sẽ giúp bạn tự tin hơn khi phải điều hướng trong môi trường mới.

Thảo luận về thời tiết trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

 

Mô tả thời tiết (Describing the weather)

Thời tiết là một chủ đề phổ biến và thường xuyên được thảo luận trong cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là một số cụm từ để mô tả thời tiết:

 • “It’s sunny today.”
 • “There will be showers in the afternoon.”
 • “It’s going to be cloudy all day.”
 • “There’s a chance of thunderstorms tonight.”

 

Nói về cảm nhận với thời tiết (Expressing feelings about the weather)

Sau khi mô tả thời tiết, bạn cũng có thể chia sẻ cảm nhận của mình với thời tiết hiện tại bằng các câu sau:

 • “I love sunny days like this.”
 • “I wish it would stop raining.”
 • “I enjoy the cool breeze in the evening.”
 • “I can’t stand the heat today.”

 

Thảo luận về kế hoạch dựa vào thời tiết (Discussing plans based on the weather)

Thời tiết cũng ảnh hưởng đến các kế hoạch của chúng ta. Dưới đây là một số cụm từ để thảo luận về kế hoạch dựa vào thời tiết:

 • “If it’s sunny tomorrow, we should go to the beach.”
 • “Let’s have a picnic if the weather is nice on Saturday.”
 • “I might stay in and watch movies if it rains all weekend.”
 • “We can go hiking if it’s not too hot.”

Việc biết cách thảo luận về thời tiết không chỉ giúp bạn nắm bắt thông tin một cách chính xác mà còn tạo ra sự gần gũi và chia sẻ trong cuộc trò chuyện.

Đặt câu hỏi và trả lời về sở thích trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

Đặt câu hỏi và trả lời về sở thích trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp
Đặt câu hỏi và trả lời về sở thích trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

Đặt câu hỏi về sở thích (Asking about hobbies)

Khi muốn tìm hiểu thêm về người khác, việc đặt câu hỏi về sở thích là một cách tốt để bắt đầu cuộc trò chuyện. Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể sử dụng:

 • “What do you like to do in your free time?”
 • “Do you have any hobbies or interests?”
 • “Are there any activities you enjoy doing?”

 

Trả lời về sở thích (Talking about hobbies)

Khi người khác hỏi về sở thích của bạn, bạn có thể trả lời bằng các câu sau:

 • “I enjoy reading books and watching movies.”
 • “In my free time, I like to play sports and listen to music.”
 • “One of my hobbies is cooking and trying out new recipes.”

 

Chia sẻ kế hoạch liên quan đến sở thích (Sharing plans related to hobbies)

Nếu bạn muốn chia sẻ kế hoạch hoặc dự định liên quan đến sở thích của mình, bạn có thể sử dụng các câu sau:

 • “I’m planning to start a new book this weekend.”
 • “I’m thinking of joining a dance class next month.”
 • “I want to learn how to paint in my spare time.”

Việc thảo luận về sở thích không chỉ giúp tạo sự gần gũi và hiểu biết với người khác mà còn mở ra cơ hội kết nối và chia sẻ thêm với họ.

Thảo luận về kế hoạch và lịch trình trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

Bày tỏ ý định và kế hoạch (Expressing intentions and plans)

Khi muốn chia sẻ với người khác về những ý định và kế hoạch của mình, bạn có thể sử dụng các câu sau:

 • “I’m thinking of taking a trip next month.”
 • “I plan to attend a conference next week.”
 • “I intend to start a new project soon.”

Thảo luận về lịch trình (Discussing schedules)

Khi cần thảo luận về lịch trình hoặc thời gian, bạn có thể sử dụng các câu sau:

 • “What’s your schedule like for next week?”
 • “Do you have any free time this weekend?”
 • “Let’s check our calendars and find a suitable date.”

Đề xuất và thảo luận về kế hoạch cụ thể (Proposing and discussing specific plans)

Khi đã bàn bạc về ý định và lịch trình, bạn có thể đề xuất và thảo luận về kế hoạch cụ thể bằng các câu sau:

 • “How about meeting for coffee on Friday afternoon?”
 • “Let’s plan a team building activity for next month.”
 • “I suggest we finalize the details by the end of the week.”

Việc biết cách thảo luận về kế hoạch và lịch trình sẽ giúp bạn tổ chức công việc và cuộc sống một cách hiệu quả hơn.

Hội thoại về công việc và nghề nghiệp trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

Hội thoại về công việc và nghề nghiệp trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp
Hội thoại về công việc và nghề nghiệp trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

Đặt câu hỏi về công việc (Asking about work)

Khi muốn tìm hiểu về công việc hoặc nghề nghiệp của người khác, bạn có thể sử dụng các câu hỏi sau:

 • “What do you do for a living?”
 • “Could you tell me more about your job?”
 • “How long have you been working in this field?”

 

Trả lời về công việc (Talking about work)

Khi người khác hỏi về công việc của bạn, bạn có thể trả lời bằng các câu sau:

 • “I work as a teacher at a local school.”
 • “My job involves marketing and advertising.”
 • “I’ve been working in finance for five years now.”

 

Thảo luận về mục tiêu và kế hoạch nghề nghiệp (Discussing career goals and plans)

Nếu bạn muốn chia sẻ về mục tiêu và kế hoạch nghề nghiệp của mình, bạn có thể sử dụng các câu sau:

 • “I hope to advance to a managerial position in the next few years.”
 • “My goal is to start my own business someday.”
 • “I plan to further my studies and specialize in a certain area.”

Việc thảo luận về công việc và nghề nghiệp không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về người khác mà còn mở ra cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình.

Mua sắm và đàm phán giá cả trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

 

Hỏi về sản phẩm và giá cả (Asking about products and prices)

Khi đi mua sắm hoặc đàm phán giá cả, việc biết cách hỏi về sản phẩm và giá cả là rất quan trọng. Dưới đây là một số câu bạn có thể sử dụng:

 • “How much does this cost?”
 • “Can you tell me the price of this item?”
 • “Is there a discount for buying in bulk?”

 

Đàm phán giá cả (Negotiating prices)

Khi muốn đàm phán giá cả hoặc yêu cầu giảm giá, bạn có thể sử dụng các câu sau:

 • “Would you consider lowering the price?”
 • “Is there room for negotiation on the price?”
 • “I’m interested in this, but I was hoping for a better deal.”

 

Thảo luận về chất lượng và dịch vụ (Discussing quality and service)

Ngoài việc hỏi về giá cả, bạn cũng có thể thảo luận về chất lượng sản phẩm và dịch vụ bằng các câu sau:

 • “Could you tell me more about the quality of this product?”
 • “Do you offer any warranties or guarantees?”
 • “How is your after-sales service?”

Việc biết cách mua sắm và đàm phán giá cả không chỉ giúp bạn tiết kiệm được chi phí mà còn đảm bảo bạn nhận được sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt.

Thảo luận về ẩm thực và đặt món trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

Thảo luận về ẩm thực và đặt món trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp
Thảo luận về ẩm thực và đặt món trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

Chia sẻ sở thích ẩm thực (Sharing culinary preferences)

Khi muốn chia sẻ về sở thích ẩm thực của mình, bạn có thể sử dụng các câu sau:

 • “I enjoy trying different cuisines from around the world.”
 • “One of my favorite dishes is sushi.”
 • “I love cooking and experimenting with new recipes.”

 

Đặt món khi đi ăn (Ordering food when dining out)

Khi đi ăn ngoài và cần đặt món, bạn có thể sử dụng các câu sau:

 • “I’ll have the steak medium rare, please.”
 • “Could I get the vegetarian option, please?”
 • “Do you have any recommendations for dessert?”

 

Thảo luận về kinh nghiệm ẩm thực (Discussing culinary experiences)

Nếu muốn chia sẻ về những trải nghiệm ẩm thực của mình, bạn có thể sử dụng các câu sau:

 • “I recently tried a new restaurant with amazing seafood dishes.”
 • “The street food in that city was delicious and affordable.”
 • “I enjoy attending food festivals to taste different dishes.”

Việc thảo luận về ẩm thực không chỉ giúp bạn khám phá văn hóa ẩm thực đa dạng mà còn tạo ra cơ hội trải nghiệm và chia sẻ với người khác.

Cách diễn đạt ý kiến và đồng tình, không đồng tình trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

 

Diễn đạt ý kiến cá nhân (Expressing personal opinions)

Khi muốn diễn đạt ý kiến cá nhân, bạn có thể sử dụng các cấu trúc sau:

 • “In my opinion, this is the best solution to the problem.”
 • “I believe that we should focus on sustainability in our projects.”
 • “From my perspective, the new policy will benefit everyone.”

 

Đồng tình và bày tỏ sự đồng cảm (Agreeing and expressing empathy)

Khi đồng tình hoặc muốn bày tỏ sự đồng cảm, bạn có thể sử dụng các câu sau:

 • “I completely agree with your point of view.”
 • “I understand how you feel about the situation.”
 • “You’re right, that was a great decision.”

 

Không đồng tình và biện minh (Disagreeing and justifying)

Khi không đồng tình với ý kiến của người khác, bạn có thể sử dụng các cấu trúc sau:

 • “I see it differently because…”
 • “I’m afraid I have to disagree with that statement.”
 • “I understand your perspective, but I have to disagree for these reasons.”

Biết cách diễn đạt ý kiến và đồng tình, không đồng tình trong hội thoại giúp tạo ra cuộc trao đổi ý kiến tích cực và xây dựng mối quan hệ tôn trọng giữa các bên.

Kết thúc cuộc trò chuyện và lời chào tạm biệt trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp

 

Kết thúc cuộc trò chuyện (Ending a conversation)

Khi muốn kết thúc một cuộc trò chuyện một cách lịch sự, bạn có thể sử dụng các câu sau:

 • “It was nice talking to you, but I have to go now.”
 • “I appreciate our discussion, but I have another appointment.”
 • “Let’s catch up again soon, goodbye for now.”

 

Lời chào tạm biệt (Saying goodbye)

Khi muốn nói lời chào tạm biệt, bạn có thể sử dụng các câu sau:

 • “Goodbye, take care!”
 • “See you later, have a great day!”
 • “Until next time, goodbye!”

Việc biết cách kết thúc cuộc trò chuyện và nói lời chào tạm biệt một cách lịch sự là yếu tố quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ xã hội và giao tiếp hiệu quả.

Sổ từ vựng giao tiếp tiếng Anh

Sổ từ vựng giao tiếp tiếng Anh
Sổ từ vựng giao tiếp tiếng Anh

Để có thể giao tiếp tiếng Anh hay có những cuộc hội thoại bằng tiếng Anh chất lưọng thì chúng ta cần phải có một nền tảng từ vựng tiếng Anh vững chắc. Các bạn nên chuẩn bị cho mình một sổ từ vựng giao tiếp tiếng Anh:

Sổ từ vựng giao tiếp tiếng Anh là một công cụ hữu ích giúp người học tiếng Anh ghi chép và tổ chức những từ vựng, cụm từ và các biểu ngữ phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Sổ từ vựng này không chỉ là nơi để lưu trữ các từ mới mà còn là công cụ để giúp người học theo dõi và tiến bộ trong việc nắm vững ngôn ngữ.

Trong sổ từ vựng giao tiếp tiếng Anh, mỗi từ hoặc cụm từ thường được ghi rõ cách phát âm, nghĩa, và ví dụ về cách sử dụng trong ngữ cảnh khác nhau. Điều này giúp người học hiểu rõ cách sử dụng từ vựng một cách tự tin và hiệu quả.

Ngoài ra, sổ từ vựng cũng có thể được phân chia thành các chủ đề như giao tiếp hàng ngày, công việc, du lịch, mua sắm, v.v… để giúp người học dễ dàng tìm kiếm và áp dụng từ vựng trong các tình huống cụ thể.

Sổ từ vựng giao tiếp tiếng Anh không chỉ là một công cụ hữu ích trong quá trình học mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ và nâng cao khả năng giao tiếp của người học.

Xem thêm: Xây Dựng Sổ Từ Vựng Tiếng Anh Giao Tiếp Đa Dạng

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách thể hiện sở thích, thảo luận về kế hoạch và lịch trình, đặt câu hỏi và trả lời về công việc, mua sắm và đàm phán giá cả, thảo luận về ẩm thực, cách diễn đạt ý kiến và kết thúc cuộc trò chuyện trong hội thoại tiếng Anh giao tiếp. Những kỹ năng này không chỉ giúp chúng ta hiểu biết và kết nối với người khác mà còn tạo ra cơ hội học hỏi và trải nghiệm mới. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong việc cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

Tham khảo: >>>>> Khoá học tiếng Anh giao tiếp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
phone-icon